Szkoła Branżowa I stopnia

Szukasz nowego zawodu, sprawdź naszą ofertę!

Klasa integracyjna

Mechanik pojazdów samochodwych

Klasa integracyjna wielozawodowa

Fryzjer

Kucharz

Elektryk

Elektromechanik

Cukiernik

Mechanik motocyklowy

Murarz
Tynkarz

Operator obrabiarek skrawających

Lakiernik samochodowy

Kierowca mechanik

Sprzedawca

Krawiec

Ślusarz

Stolarz

Ogrodnik

Elektromechanik
pojazdów samochodowych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

i inne w porozumieniu z pracodawcą

Pracownicy młodociani

Celem nauki w tej szkole jest uzyskanie przez ucznia-młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. 

Prawo jazdy kat. B

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych mają możliwość bezpłatnego odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B.

Przedmioty brane pod uwagę

Poznaj przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

  • język polski

  • matematyka

  • pierwszy język obcy

  • technika

Badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie wydaje się kandydatowi, od 20 maja 2024 r. do 16 lipca 2024r. 
Do 18 lipca 2024 r. – dostarczenie wyników badań.

Pliki do pobrania

Znajdziesz tu dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji