Instytucje pomocy i wspracia

Instytucje, w których mogą Państwo jako rodzice szukać informacji, pomocy i wspracia

Kuratorium Oświaty w Lublinie

ul. 3-go Maja 6
20-950 Lublin
centrala tel: 81 538 52 00

Delegatura Kuratorium Lubelskiego w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41
21-500 Biała Podlaska
tel: 83 343 81 73

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
centrala: tel: 22 551 77 00
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny

dla osób z problemami alkoholowymi
ul. Stacyjna 6 (parter)
21-500 Biała Podlaska
tel: 83 344 47 32

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie „Powrót z Uzależnień” Poradnia Promień nadziei dla osób z problemami narkomanii

Biała Podlaska ul. Stacyjna 6
tel: 83 342 21 98
czynny od poniedziałku do piątku godz: 15:00-19:00

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32
00–450 Warszawa
tel: 22 583 66 00

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Centrum Interwencyjne
ul. Hoża 27 A lok.5
00 – 521 Warszawa
tel: 22 626 94 19

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

ul. Janowska 17
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 51 50

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Waryńskiego 3
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 341 64 36

Telefon Zaufania

„PODLASKA NIEBIESKA LINIA”
tel: 83 345 33 55
Czynny całą dobę.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Piłsudskiego 24
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 343 85 37

Grupa DDA

(Dorosłe Dzieci Alkoholików)
ul. Stacyjna 6
Każda niedziela godz. 19:00

Bursa Szkolna

ul. Podmiejska 36
21-500 Biała Podlaska
tel: 83 341 64 72
e-mail: bialskabursaszkolna@gmail.com

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii w Białej Podlaskiej

ul. Sworska 44
21-500 Biała Podlaska

Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” im. Janusza Dziedzica

tel: 83 345 33 55
Dom czasowego pobytu dla ofiar przemocy domowej

Kuratorzy sądowi

ul. Brzeska 20/22
21-500 Biała Podlaska
tel: 83 342 08 80
Pomoc w egzekwowaniu postanowień sądu w sprawach obowiązku leczenia odwykowego i w sprawach karnych.

NZOZ „ZMIANA”

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6 (I piętro)
tel: 83 342 81 73
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu.
Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

NZOZ „TERAPIA A”

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i Współuzależnienia
Biała Podlaska ul. Stacyjna 6 (I piętro)
tel: 83 342 81 84
Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkocholowych Miasta Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
(pokój 312 – III piętro)
tel: 83 341 61 99
Przyjmowanie wniosków w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od godz. 07:30 – 15:30

Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom

21-360 Dołha
OŚRODEK SZKOLENIOWO – TERAPEUTYCZNY
tel: 83 371 15 26
Terapia osób uzależnionych.
tel: 83 371 15 16
(telefon dla pacjentów ośrodka)

Środowiskowy Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Pełnią dyżur: prawnik, psycholog, kuratorzy sądowi, którzy udzielają bezpłatnych porad
ul. Leszczynowa 16
21 – 500 Biała Podlaska
tel: 83 342 69 51