Technikum

Szukasz nowego zawodu? Sprawdź naszą ofertę

Technik budownictwa

Technik spawalnictwa

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik mechatronik

Technik pojazdów samochodowych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik
budowy dróg

Technik
robotyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Prawo jazdy kat. B

Uczniowie technikum pojazdów samochodowych mają możliwość bezpłatnego odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B.

Przedmioty brane pod uwagę

Poznaj przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji

  • język polski

  • matematyka

  • pierwszy język obcy

  • informatyka

Badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie wydaje się kandydatowi, od 15 maja 2023 r. do 19 lipca 2023r. 
Do 21 lipca 2023 r. – dostarczenie wyników badań.

Pliki do pobrania

Znajdziesz tu dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji