Osiągnięcia uczniów

„Nie ma niczego, czego nie można zrobić lub osiągnąć, jeśli odpowiednio się do tego przygotujemy i naprawdę tego pragniemy.”

Eleanor Roosevelt