Klasy integracyjne

“Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.
Maria Grzegorzewska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej jest placówką o 100-letniej tradycji w kształceniu zawodowym. Od 2009 roku jest to również jedyna szkoła w mieście, gdzie na poziomie ponadpodstawowym, kształci się młodzież w klasach integracyjnych.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, młodzież uczy się w klasach integracyjnych od 14 lat, jednak praca z uczniem niepełnosprawnym zaczęła się dużo wcześniej. W 2000 roku powstała w ówczesnym ZSZ nr 3, w Białej Podlaskiej, pierwsza klasa integracyjna. Dziś korzystamy z doświadczenia nauczycieli, którzy przeszli do nas po likwidacji tamtej placówki.

Integracja umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę w szkołach masowych wraz ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Niesie dla nich nadzieję na lepsze jutro, rozwija wiarę we własne możliwości, a także wzbogaca i uczy tolerancji. Uczniowie mają możliwość rozwijać zachowania społeczne, potrzebne w codziennym życiu i przy budowaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • klasy integracyjne liczą 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z niepełnosprawnością,
 • zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli – wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz wspomagający, którzy wspólnie odpowiadają za całą klasę,
 • program nauczania dla uczniów w klasie integracyjnej oparty jest na programie nauczania w szkole masowej, ale dla uczniów z niepełnosprawnością jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb,
 • uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczą – wraz ze sprawnymi, zdrowymi dziećmi – we wszystkich działaniach szkoły, np. wycieczkach, akademiach itp., mają również zapewnione przez szkołę zajęcia dodatkowe rewalidacyjne.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących.
 • indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych , dla których opracowuje się dodatkowe zadania,
 • uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą , ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych w szkole czuwa 6 nauczycieli wspierających. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, prowadzą dodatkowe indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Działania integracyjne

Zobacz, co robimy w celu integracji

 • 26 listopada, 2023

FINAŁ BIALSKIEGO TURNIEJU SZKÓŁ ŚREDNICH

24 listopada 2023 r.  odbył się Turniej Bialskich Szkół...

 • 22 listopada, 2023

Uczniowie z klas o profilu Technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczestniczyli w warsztatach

16 listopada nasi uczniowie z klas o profilu Technik...

 • 20 listopada, 2023

Turniej Bialskich Szkół Średnich

Przedostatnią drużyną, która weźmie udział w Turniej Bialskich Szkół...

 • 6 listopada, 2023

Planszówki w bibliotece szkolnej

Miesiąc Bibliotek Szkolnych, czyli październik, przebiegł w bibliotece szkolnej...

 • 30 października, 2023

Dzień Technika 2023

25 października w naszej szkole odbyła się już VIII edycja...

 • 16 października, 2023

Dzień Technika 2023

Zapraszamy Uczniów klas ósmych szkół podstawowych na Dzień Technika...

 • 26 września, 2023

1 TIM w wyjeździe integracyjnym do „Mustanga” w Rakowiskach

Klasa 1 TIM wraz z wychowawcą Panią Małgorzatą Twarowską-Przygodą...

 • 25 września, 2023

Rajd rowerowy w ramach Tygodnia Mobilności

W ramach Tygodnia Mobilności kolejna grupa uczniów w dniu...

 • 22 września, 2023

Spotkanie integracyjne klasy 1 TE

Dnia 21 września, klasa 1TE wraz z wychowawca Panią...

 • 20 września, 2023

Rajd rowerowy

W ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 18 osobowa grupa uczniów...

Udział klas integracyjnych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego