Klasy integracyjne

“Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.
Maria Grzegorzewska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej jest placówką o 100-letniej tradycji w kształceniu zawodowym. Od 2009 roku jest to również jedyna szkoła w mieście, gdzie na poziomie ponadpodstawowym, kształci się młodzież w klasach integracyjnych.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, młodzież uczy się w klasach integracyjnych od 14 lat, jednak praca z uczniem niepełnosprawnym zaczęła się dużo wcześniej. W 2000 roku powstała w ówczesnym ZSZ nr 3, w Białej Podlaskiej, pierwsza klasa integracyjna. Dziś korzystamy z doświadczenia nauczycieli, którzy przeszli do nas po likwidacji tamtej placówki.

Integracja umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę w szkołach masowych wraz ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Niesie dla nich nadzieję na lepsze jutro, rozwija wiarę we własne możliwości, a także wzbogaca i uczy tolerancji. Uczniowie mają możliwość rozwijać zachowania społeczne, potrzebne w codziennym życiu i przy budowaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • klasy integracyjne liczą 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z niepełnosprawnością,
 • zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli – wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz wspomagający, którzy wspólnie odpowiadają za całą klasę,
 • program nauczania dla uczniów w klasie integracyjnej oparty jest na programie nauczania w szkole masowej, ale dla uczniów z niepełnosprawnością jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb,
 • uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczą – wraz ze sprawnymi, zdrowymi dziećmi – we wszystkich działaniach szkoły, np. wycieczkach, akademiach itp., mają również zapewnione przez szkołę zajęcia dodatkowe rewalidacyjne.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących.
 • indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych , dla których opracowuje się dodatkowe zadania,
 • uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą , ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych w szkole czuwa 6 nauczycieli wspierających. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, prowadzą dodatkowe indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Działania integracyjne

Zobacz, co robimy w celu integracji

 • 13 czerwca, 2024

Rowerowy Dzień Sportu i Rekreacji

Z okazji Dnia Sportu i Rekreacji w dniu 12.06.2024 r. odbył się Rajd Rowerowy na...

 • 6 czerwca, 2024

#KRĘCIMYDLABRZESKIEJ

Jak wziąć udział w Rowerowej Stolicy Polski 2024? Kiedy?...

 • 6 czerwca, 2024

Dzień Sportu i Rekreacji

W środę 05.06.2024 roku nauczyciele wychowania fizycznego w składzie:...

 • 31 maja, 2024

V Europejski Festiwal Tradycyjnych Gier i Zabaw w Białej Podlaskiej

1 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00 w Zespole...

 • 29 maja, 2024

Rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

W najbliższą sobotę wystartujemy w rywalizacji o Puchar Rowerowej...

 • 27 maja, 2024

Zbiórka na rzecz zwierząt ze Schroniska “Azyl” Biała Podlaska

Z ogromną radością informujemy, że dzięki Waszej pomocy, dzisiaj...

 • 26 kwietnia, 2024

Spotkanie z uczniami klas ósmych w SP nr 5 w Białej Podlaskiej

25 kwietnia 2024 roku Pani Alicja Ocimek i Pani...

 • 24 kwietnia, 2024

Światowy Dzień Ziemi

Od 22 kwietnia mamy kwiecisty parapet. Promocja świadomości ekologicznej...

 • 5 kwietnia, 2024

Licealiada – koszykówka chłopców

W dniu 27 marca 2024 r. w IV LO...

 • 5 kwietnia, 2024

Akcja „Sprzątanie Miasta 2024”

W dn. 4.04.2024 r. uczniowie klas: 1 TE i...

Udział klas integracyjnych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego