Klasy integracyjne

“Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.
Maria Grzegorzewska

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej jest placówką o 100-letniej tradycji w kształceniu zawodowym. Od 2009 roku jest to również jedyna szkoła w mieście, gdzie na poziomie ponadpodstawowym, kształci się młodzież w klasach integracyjnych.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, młodzież uczy się w klasach integracyjnych od 14 lat, jednak praca z uczniem niepełnosprawnym zaczęła się dużo wcześniej. W 2000 roku powstała w ówczesnym ZSZ nr 3, w Białej Podlaskiej, pierwsza klasa integracyjna. Dziś korzystamy z doświadczenia nauczycieli, którzy przeszli do nas po likwidacji tamtej placówki.

Integracja umożliwia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę w szkołach masowych wraz ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Niesie dla nich nadzieję na lepsze jutro, rozwija wiarę we własne możliwości, a także wzbogaca i uczy tolerancji. Uczniowie mają możliwość rozwijać zachowania społeczne, potrzebne w codziennym życiu i przy budowaniu poprawnych relacji z innymi ludźmi.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • klasy integracyjne liczą 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z niepełnosprawnością,
 • zajęcia prowadzi dwóch nauczycieli – wiodący (nauczyciel przedmiotu) oraz wspomagający, którzy wspólnie odpowiadają za całą klasę,
 • program nauczania dla uczniów w klasie integracyjnej oparty jest na programie nauczania w szkole masowej, ale dla uczniów z niepełnosprawnością jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb,
 • uczniowie z niepełnosprawnością uczestniczą – wraz ze sprawnymi, zdrowymi dziećmi – we wszystkich działaniach szkoły, np. wycieczkach, akademiach itp., mają również zapewnione przez szkołę zajęcia dodatkowe rewalidacyjne.

CHRAKTERYSTYKA KLAS INTEGRACYJNYCH:

 • współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących.
 • indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych , dla których opracowuje się dodatkowe zadania,
 • uczniowie zdrowi, przeciętni, zdolni i ambitni wspierają, pomagają, tłumaczą , ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych w szkole czuwa 6 nauczycieli wspierających. Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, prowadzą dodatkowe indywidualne zajęcia rewalidacyjne.

Działania integracyjne

Zobacz, co robimy w celu integracji

 • 5 kwietnia, 2024

Licealiada – koszykówka chłopców

W dniu 27 marca 2024 r. w IV LO...

 • 5 kwietnia, 2024

Akcja „Sprzątanie Miasta 2024”

W dn. 4.04.2024 r. uczniowie klas: 1 TE i...

 • 3 kwietnia, 2024

“Bialski Dzień Świadomości Autyzmu”

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto ustanowione przez Zgromadzenie...

 • 21 marca, 2024

“SOCIAL MEDIA – BYĆ CZY NIE BYĆ?”

26 lutego 2024 roku uczniowie klasy 1 TE i...

 • 19 marca, 2024

23 marca i 20 kwietnia Dni Otwarte na Brzeskiej

Zapraszamy rodziców i uczniów w godzinach 9:00 – 13:00....

 • 15 marca, 2024

Obchody Św. Patryka

Obchody Św. Patryka zaczynamy w zielonym ubraniu. Zielone ubranie...

 • 15 marca, 2024

Ogólnopolski projekt grantowy “Mosty przyjaźni na Brzeskiej”

Yes! Yes! Yes! Nasza szkoła nawiązała współpracę z IOM...

 • 7 marca, 2024

Bialski Fotospacer

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych zarówno grono pedagogiczne jak też...

 • 5 marca, 2024

Konkurs Fotograficzny – Podaj rękę INTEGRACJI

Zespół Kształcenia Integracyjnego ogłasza konkurs fotograficzny „Podaj rękę INTEGRACJI”Konkurs...

 • 25 stycznia, 2024

Ferie zimowe na sportowo

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach sportowych...

Udział klas integracyjnych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego