Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie tytułu technika po zdaniu egzaminów z zakresu wszystkich kwalifikacji w wybranym zawodzie (2 lub 3). Warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego (technikum lub liceum).

Kursy umożliwiają zdobycie dodatkowego zawodu.

Jeżeli zawód jest pokrewny do posiadanego wystarczy ukończyć kurs i zdać egzamin z zakresu kwalifikacji brakujących w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą zdobyć tytuł technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w liceum dla dorosłych.

Informacje

Najważniejszy rzeczy, które musisz wiedzieć

  • ukończone 18 lat

  • bezpłatne

  • system dzienny (pn-pt)

  • system zaoczny (pt-sb)

Wykaz kursów zawodowych

Oferta kursów w bieżącym roku szkolnym

Zawód Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego Liczba godzin kursu w systemie dziennym Liczba semestrów Liczba godzin kursu w systemie zaocznym Liczba semestrów
Technik budownictwa B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; do wyboru jedna z kwalifikacji 1030 2 670 3
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; 650 2 424 2
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. 530 2 345 2
Technik elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; 850 2 554 3
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; 750 2 488 2
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 600 2 390 2
Technik informatyk E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; 630 2 410 2
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; 570 2 372 2
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 600 2 450 2
Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 820 2 534 3
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; 820 2 534 3
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 510 2 332 2
Technik energetyk E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; 900 2 586 3
E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. 900 2 586 3
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 970 2 632 3
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 760 2 494 2
Technik przemysłu mody A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; 1100 2 715 3
A.74. Organizacja procesów wytwarznia wyrobów odzieżowych. 250 2 164 1

Wykaz kursów zawodowych bez tytułu technika

Osoby posiadające zaliczone kompetencje zawodowe bez tytułu technika, a ubiegające się o tytuł technika nie muszą odbywać kursów z już zaliczonych kompetencji.

Zawód Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego Liczba godzin kursu w systemie dziennym Liczba semestrów ZLiczba godzin kursu w systemie zaocznym Liczba semestrów
Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 850 2 554 3
Elektromechanik pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 820 2 534 3
Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 850 2 554 3
Elektryk E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 750 2 488 2
Mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 820 2 534 3
Krawiec A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 1100 2 715 3

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę

do 25 sierpnia

Postępowanie kwalifikacyjne

28-30 sieprnia

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów

31 sierpnia

Pliki do pobrania

Znajdziesz tu dokumenty obowiązujące w procesie rekrutacji