Rada rodziców

Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojego dziecka – dołącz do Rady Rodziców!

Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojego dziecka – dołącz do Rady Rodziców!

Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach:
– w kasie szkoły, oraz od godz. 15.30 w dniach zebrań,
– na konto Rady Rodziców:

Konto Rady Rodziców

Nr rachunku: 16 8025 0007 0000 1472 2000 0010

W tytule płatności prosimy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę.