Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej

Dobry projekt to taki, który pogłębia szkolna edukację i jest powiązany z programem, a zarazem odpowiada zainteresowaniom uczniów i wiąże sensowną działalność praktyczną z praca umysłową.

POMYSŁOWE

TRENDY

CIEKAWE

SILNE

Projekt “Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej” powstał z myślą o uczennicach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej.

Projekt gwarantuje działania w których każda dziewczyna będzie miała równe szanse i możliwości realizacji swojego potencjału. Uczennice do których adresowany jest projekt, są lub będą AKTYWNE, POSZUKUJĄCE, CIEKAWE ŚWIATA. Intencją założenia jest również włączenie do projektu uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego .

Co oferujemy?

Dołączając do Nas, możesz zyskać wiele!

Lekcje tańca

nauka układu tanecznego pod okiem zawodowego tancerza, poznanie technik i stylów tanecznych, muzyki tanecznej.

Sesja fotograficzna

stworzenie portfolio uczennic z wykorzystaniem zasobów wypożyczalni strojów wykonane przez zawodowego fotografa, z udziałem specjalistów: kosmetyczki, fryzjerki.

Wydarzenia kulturalne

wizyta w Galerii Podlaskiej, spojrzenie na sztukę z perspektywy artysty, herbatka z autorem wystawy.

Akcje miejskie

udział w akcjach i uroczystościach miejskich organizowanych na terenie miasta i powiatu.

Techniki samoobrony

spotkanie z instruktorem samoobrony, nauka skutecznego radzenia sobie z zagrożeniem.

Sprawy urzędowe

wizyta w Urzędze Miasta, spotkanie z urzędnikiem, zapoznanie się z strukturą urzędu, nauka wypełnienia wniosku urzędowego.

Ekologia

udział w akcjach ekologicznych przy wspołpracy z Nadleśnictwem Biała Podlaska

Udział w konkursie

udział w konkursie fotograficznym “Szkoła w obiektywie”, organizowanym przez Szkołę.

Wydarzenia sportowe

uczestnictwo w wydarzeniu sportowym, w którym udział bierze drużyna szkolna wg harmonogramu.

Akcja społeczna

udział w ogólnopolskiej akcji “Linia prosta” z okazji Światowego Dnia Zespołu Donwa organizowaną przez Lifetime TV.

Autopromocja

wykonanie produktu reklamowego Szkoły będącego promocją własnoręcznie wykonanego gadżetu.

Profilaktyka

udział w akcjach promujących zdrowie i zdrowy tryb życia, przeciwdziałanie zagrożeniom chorobami XXI w.

Aktualności

Zobacz jak działamy w ramach projektu!

  • 21 grudnia, 2023

Pocztówki bożonarodzeniowe ślemy w świat z najlepszymi życzeniami!

Pocztówki bożonarodzeniowe ślemy w świat z najlepszymi życzeniami!  Przybywajcie...

  • 20 września, 2023

Akcja “Eko zbiórka”

Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej organizują akcję “Eko zbiórka”. Do...

  • 4 września, 2023

PORADNIK PIERWSZOKLASISTY

Ostatnia sobota wakacji!!!! Przed nami 10 miesięcy edukacyjnych wrażeń!...

  • 23 czerwca, 2023

Kolejne Absolwentki z Aktywnych Dziewczyn z Brzeskiej

Kolejny już rok, kiedy musimy pożegnać nasze cudowne Aktywne...

Założenia projektu

Realizując je, kierujemy się zasadami, z których wynikaja pewne zadania!

1. Zasada dominacji wychowania w nauce szkolnej:

  • starannie opracowany i przemyślany plan pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na te momenty w życiu danej uczennicy, które mają wpływ a kształtowanie postaw społecznych,
  • dostosowanie treści kształcenia do typu fizycznego i psychicznego danej uczennicy.

2. Zasada życzliwej pomocy, w której pomagamy przezwyciężyć dziecku niewiarę we własne siły i możliwości oraz w przezwyciężeniu lęku przed kompromitacją i niełaściwą oceną, a także pokonaniu trudów w procesie uczenia się, przez to w uzyskaniu dobrego samopoczucia i pewności siebie.

3. Zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy:

  • dobre nastawienie do pracy wzmaga motywację, przez co wpływa zasadniczo na wzrost jej efektywności i wydajności.

4. Zasada aktywizacji – pobudza uzewnętrznianie się jednostki, stanowi niejako klucz do ułatwienia jej nawiązania właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku.