Wychowawcy klas

Wychowawcy klasy w roku szkolnym 2023/2024

1 TBG - Technik budownictwa / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Bożena Piotrowska

1 TE - Technik elektryk

Izabela Włodarska

1 TIM - Technik informatyk / Technik mechatronik

Małgorzata Twarowska-Przygoda

1 TS - Technik pojazdów samochodowych

Małgorzata Wawryca

1 A - wielozawodowa

Barbara Skrobaczewska

1 B - wielozawodowa

Marta Bąkowska

1 C - wielozawodowa

Małgorzata Suszczyńska

1 S - Mechanik pojazdów samochodów

Grażyna Zawadzka

2 TBU - Technik budownictwa / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Zenon Bachonko

2 TE - Technik elektryk

Agnieszka Cholewińska

2 TG - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Piotr Skwierczyński

2 TIM - Technik informatyk / Technik mechatronik

Edyta Maksymiuk

2 TS - Technik pojazdów samochodowych

Anna Zgorzałek

2 A - wielozawodowa

Laura Czuhan

2 B - Mechanik pojazdów samochodów

Agnieszka Gawda

3 TG - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Edyta Rypina

3 TI - Technik informatyk

Magdalena Najdyhor

3 TS - Technik i pojazdów samochodowych

Marta Makarska-Makaruk

3 TEM - Technik elektryk / Technik mechatronik

Anna Pożaroszczyk

3 A - wielozawodowa

Tadeusz Michalczuk

3 B - wielozawodowa

Agnieszka Biegajło

4 TEI - Technik elektryk / Technik informatyk

Barbara Stańczuk-Kalinowska

4 TG - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Monika Hołubiuk-Martyniuk

4 TM - Technik mechatronik

Katarzyna Wojewoda

4 TS - Technik pojazdów samochodowych

Anna Jeleń

5 TEI - Technik informatyk / Technik elektryk

Jacek Szyc

5 TG - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Ewa Wilk

5 TMS - Technik pojazdów samochodowych / Technik mechatronik

Monika WIelgórska