Zajęcia pozalekcyjne

Odkryj pasje, rozwijaj talenty – nasze zajęcia pozalekcyjne to miejsce Twojego sukcesu!

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia techniczne „Innowacyjny uczeń z Brzeskiej”

Sławomir Anklewicz

Szkolne Koło Dziennikarskie

Marta Bąkowska

Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej

Marta Bąkowska

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

Agnieszka Cholewińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych (INF.03, INF.02)

Elżbieta Dorosz

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Monika Hołubiuk-Martyniuk

Konsultacje z geografii dla maturzystów

Artur Pawłowski

Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne

Roman Szymczuk

Zajęcia rozwijająco – uzupełniające wiedzę z języka rosyjskiego

Małgorzata Wawryca

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Katarzyna Wojewoda

Zajęcia techniczne z diagnostyki samochodowej

Mariusz Biskupski