Technik przemysłu mody

Zajmuje się produkcją odzieży oraz zarządzaniem procesami w przemyśle tekstylnym. Jego zadaniem jest tworzenie i realizacja projektów odzieżowych, nadzór nad produkcją, a także dbanie o jakość i efektywność.

WYKAZ KWALIFIKACJI:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • matematyka
 • fizyka
Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:
 • stylista odzieży
 • projektant i krawiec
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych
 • organizator pokazów
 • koordynator ślubny
 • manager zakładu odzieżowego
 • we własnej firmie odzieżowej
ABSOLWENCI NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE
 • projektowania i stylizacji ubiorów
 • doboru tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • konstrukcji i modelowania form odzieży
 • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • projektowania procesu produkcyjnego
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
 • obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania i przygotowania procesu produkcyjnego
 • tworzenia własnych kolekcji
 • rozpoznawania instrumentów promocji stosowanych na rynku mody
 • prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę
 • rozpoznawania potrzeby grup docelowych klientów
 • organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych
 • organizacji działań związane z kontraktacją kolekcji wyrobów odzieżowych