Zwolnieni z teorii – Dołącz do projektu!

19 września 2023 roku nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z mentorem projektu Zwolnieni z Teorii.

Jest to ogólnopolska praktyczna olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie i uczennice sami realizują projekty społeczne zdobywając przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy. Pani przybliżyła uczniom cele projektu oraz zasady uczestnictwa. 

Na zakończenie zaprezentowała uczniom platformę https://zwolnienizteorii.pl/jak-to-dziala gdzie można znaleźć inspiracje oraz wsparcie merytoryczne.

Więcej informacji: https://zwolnienizteorii.pl/