Zaproszenie

„Trzeba pacholęta uczyć, jako się przeciw drugiemu zachować mają.
Co winne rodzicom, co sąsiadom, co rzeczypospolitej (…).”

Andrzej Frycz Modrzewski

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

serdecznie zaprasza
wszystkich uczestników, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców

na uroczyste PODSUMOWANIE
IX BIALSKIEJ LIGI HISTORYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
2023/2024

„Dynastia Andegawenów i Jagiellonów”,

które odbędzie się 10 maja 2024 r. o godzinie 16:00
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71.