ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH!!!

ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH!!!

Szanowni Państwo,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH  ogólnopolskich KONKURSACH!!!

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu

wiec…jak tylko da radę…

to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI

w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU

… a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają:   3 Podziękowania

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA

Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac  i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

Malujemy-rysujemy prace plastyczne:

„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice      (termin do 31.01.2024.)

„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło      (termin do 28.02.2024r.)

„Moja wymarzona Złota Rybka” – dla MUZEUM  ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna   (termin do 31.03.2024r.)

Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

Serdecznie zachęcamy!!!

Home


Regulamin Konkursu Mój Pałac Marzeń Regulamin Konkursu Moja wymarzona Złota Rybka Regulamin Konkursu Mój Pałac Marzeń
Telefon w sprawie konkursu:  510 925 000
E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl