XIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii pt. „WŁADCY ZIEMI”

ORGANIZATOR OLIMP SCHOOL z Łodzi

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkoły ponadpodstawowej

ZAKRES MATERIAŁU:

Uczeń:

1) Wymienia organizmy przenoszące choroby: malarię, tyfus, śpiączkę afrykańską, boreliozę, dur brzuszny.

2) Podaje przykłady gatunków należących do mięczaków z podziałem na ślimaki, głowonogi i małże.

3) Podaje rodzaje rozmieszczenia populacji, rozpoznaje na rysunkach schematycznych.

4) Zna zewnętrzną i wewnętrzną budowę kości długiej; rozpoznaje elementy na schemacie.

5) Definiuje pojęcia homodontyzm, heterodontyzm; wymienia rodzaje zębów u człowieka.

6) Rozpoznaje na rysunkach dinozaury: tyranozaur, brontozaur, welociraptor, triceratops, pterodaktyl, stegozaur, plezjozaur. Czas dominacji w dziejach ziemi, teorie wyginięcia, do jakiej grupy kręgowców należały.

7) Wymienia cechy charakterystyczne budowy i rozmnażania paproci.

8) Wymienia elementy budowy wirusa. Podaje argumenty na poparcie tezy, że wirusy nie są organizmami żywymi.

9) Przedstawia budowę DNA, w tym nukleotydu DNA.

10) Wymienia rodzaje tkanek mięśniowych, rozpoznaje na rysunkach, wymienia cechy charakterystyczne budowy komórkowej i cechy skurczu oraz lokalizację tych tkanek.

11) Podaje nazwę najwyższego drzewa na świecie. Rozpoznaje elementy przekroju poprzecznego łodygi (budowa pierwotna).

12) Wymienia sposoby zapylania kwiatów i przystosowania w budowie do danego typu zapylania. 13) Zna budowę mózgu: wskazuje płaty mózgowe, móżdżek, warstwy mózgu.

14) Definiuje pojęcia: narządy analogiczne i homologiczne, ewolucja zbieżna (konwergencja) i ewolucja rozbieżna (dywergencja).

15) Odczytuje, uzupełnia wykresy słupkowe i kołowe.

Zgłoszenia chętnych uczniów do dnia 01.03.2024 r. (piątek) do nauczyciela biologii Pani Anny Jeleń (sala 215).

Termin olimpiady 09.04.2024 r. (wtorek).

Regulamin