Wybory uzupełniające do MRM

W dniu 26 października 2023 r. w szkole odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska.

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do wtorku – 20 października 2023 r. z wypełnionymi oświadczeniami i wykazem poparcia dla kandydatów do pani Marty Bąkowskiej – opiekuna SU.

Kandydatów na radnych prosimy o zapoznanie się z kalendarzem wyborczym:

17-20.10.2023 r. – Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 50 podpisami uczniów danej szkoły.

20.10.2023 r. – Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych szkołach i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miasta Biała Podlaska.

23.10.2023 r. – Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania.

26.10.2023 r. – Głosowanie w szkołach

do 27.10.2023 r. – Sporządzenie protokołu zawierającego informacje o wynikach głosowania.

do 31.10.2023 r. – Przekazanie protokołu i kart do głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw Wyboru Młodzieżowej Rady Miasta, p. 309 Urząd Miasta Biała Podlaska.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.