Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego – ogłoszenie terminu

Uczniu, Uczennico!

 • Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły?
 • Masz fajne pomysły?
 • Jesteś społecznikiem i chcesz zrobić coś nowatorskiego?
 • Jesteś przykładem dla innych?
 • Masz dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie?

WEŹ SPRAWY SZKOŁY W SWOJE RĘCE I ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 1. Wypełniony formularz musisz dostarczyć opiekunom SU
  do dnia 27 września – osobiście lub mailem – wzór formularza w załączniku na stronie szkoły.
 2. Do formularza dołącz obowiązkowo swoje zdjęcie, Może być drogą elektroniczną.
 3. Od 27 września – 2 października – na terenie szkoły trwa Twoja kampania wyborcza – możesz powołać swój sztab wyborczy – wszelkie działania wcześniej skonsultuj z opiekunami SU.
 4. 2 października – odbędzie się na terenie szkoły spotkanie z kandydatami.
 5. Wybory do Zarządu SU odbędą się poprzez głosowanie w salach w dniu 4 i 5 października.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów 6 października 2023 r.
 7. Treści zawarte w formularzu złożonym przez kandydata, zostaną wykorzystane do prezentacji kandydatów na stronie szkoły i szkolnych mediach społecznościowych.
 8. Zapoznaj się z regulaminem i ordynacją wyborczą, które zamieszczone są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
 9. Udział w wyborach musi zatwierdzić wychowawca klasy kandydata, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jego rodzic, bądź opiekun prawny.

Zapraszamy do konsultacji – pomożemy i wesprzemy Wasze działania
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
p. Marta Bąkowska i p. Laura Czuhan