Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Biała Podlaska

W dniach 19-20 grudnia 2023 r. w szkole odbędą się wybory uzupełniające do Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska.

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do czwartku – 14 grudnia 2023 r. z wypełnionymi oświadczeniami i wykazem poparcia dla kandydatów do pani Marty Bąkowskiej – opiekuna SU lub do przewodniczącego SU.

Kandydatów na radnych prosimy o zapoznanie się z kalendarzem wyborczym:

12-14.12.2023 r. – Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta popartej, co najmniej 50 podpisami uczniów danej szkoły.

15.12.2023 r. – Zamknięcie list kandydatów w poszczególnych szkołach i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady Miasta Biała Podlaska.

18.12.2023 r. – Przygotowanie lokali, spisów wyborców i opieczętowanych kart do głosowania.

19-20.12.2023 r. – Głosowanie w szkołach

do 21.12.2023 r. – Sporządzenie protokołu zawierającego informacje o wynikach głosowania.

do 22.12.2023 r. – Przekazanie protokołu i kart do głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw Wyboru Młodzieżowej Rady Miasta, p. 309 Urząd Miasta Biała Podlaska.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.