WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK

Program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV ( wirus brodawczaka ludzkiego) i raka szyjki macicy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Cele programu:

– zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli HPV w jego powstawaniu,

– podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna),

– motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,

– przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

Uczniowie wszystkich klas pierwszych (4 – technikum: 76 uczniów i 4 – szkoły branżowej: 54 uczniów) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w październiku i listopadzie 2023roku  przez nauczyciela biologii Panią Annę Jeleń, na których omawiany był ten temat.

Młodzież wysłuchała krótkiej pogadanki nt. profilaktyki, wirusów, objawów chorób i statystyki zachorowalności na raka szyjki macicy. Uczniowie obejrzeli film pod tytułem “Wybierz życie – Pierwszy krok”; 38 chętnych uczestników zajęć rozwiązywało quiz tematyczny. Najwyższe wyniki (100% prawidłowych odpowiedzi) uzyskali z kl. 1 TE uczniowie: Jakub Pisaruk, Szymon Socha, Michał Zubek oraz z kl. 1 TIM uczniowie: Stanisław Głowacki, Konrad Mikołajuk, Piotr Zozula.  

GRATULUJEMY!