Współpraca z Sadem Rejonowym w Białej Podlaskiej

W ramach edukacji prawnej młodzieży prowadzonej w Sadzie Rejonowym uczniowie klasy 4 TEI, 5 TG, 4 TM, 5 TMS pod opieką Pani Anny Pożaroszczyk mogli uczestniczyć w sprawach sądowych z zakresu prawa karnego.

Uczniowie mieli możliwość w charakterze publiczności zobaczyć jak wygląda przewód sądowy oraz poznać etapy i uczestników postępowania karnego.

Po zakończeniu przewodu sądowego młodzież miała możliwość rozmowy z sędzią prowadzącym sprawę. Sędziowie prowadzili pogadanki na temat przestępczości wśród młodzieży oraz konsekwencji działań niezgodnych z prawem.

Młodzież podczas spotkań wyciągała bardzo ciekawe wnioski np.:

  • Konsekwencje własnej głupoty są bardzo poważne.
  • Prawo w naszym kraju jest bardzo surowe.
  • Po zażyciu alkoholu, środków odurzających tracimy nad Sobą kontrolę ale w pełni odpowiadamy za swoje czyny.
  • Za mało znamy przepisy prawa i często nie zdajemy sobie sprawy jak poważne konsekwencje grożą za podjęte niewłaściwego działania.

Mamy nadzieję, że lepsza znajomość prawa i większa świadomość pozwoli naszym uczniom na unikanie zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem w dalszym ich życiu.

Serdecznie dziękujemy Pani Monice Niedziela, która była naszym przewodnikiem i opiekunem w Sądzie Rejonowym.