Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Białej Podlaskiej to ogromna przyjemność. Pierwsza grupa z klasy 2 TG (technik grafiki i poligrafii cyfrowej), w dniu 9 listopada miała możliwość zapoznać się z pracą w bibliotece, w kontekście przygotowania materiałów graficznych do druku i publikacji.

Bezdyskusyjnie najlepszą formą przyswajania wiadomości teoretycznych jest praktyka.