Wolontariusze pilnie poszukiwani!

  • KOGO SZUKAMY?

osób dysponujących odrobiną wolnego czasu
gotowych bezinteresownie pomagać dzieciom
energicznych i pomysłowych
otwartych i pozytywnie nastawionych do drugiego człowieka
mile widziane osoby, które czułyby się na siłach wesprzeć dzieci w nauce, odrabianiu lekcji

  • CZEGO OCZEKUJEMY?

pomoc w odrabianiu lekcji (głównie zakres szkoły podstawowej)
korepetycje, najczęściej z matematyki, języków obcych, języka polskiego
towarzyszenie w czasie wolnym, wspólne zabawy, gry, wyjścia na spacer
pomoc w opiece nad dzieckiem
dzielenie się swoimi pasjami z dzieckiem

  • CO OFERUJEMY?

zapewniamy bezpłatne szkolenie przygotowujące do wolontariatu w pieczy zastępczej
koordynujemy dobór wolontariusza do rodziny zastępczej według wskazań z kwestionariusza
podpisujemy porozumienie o współpracy i wspieramy wolontariusza
na prośbę wolontariusza wydajemy zaświadczenie o realizowanym wolontariacie

  • JAKIE KORZYŚCI MOŻE DAĆ WOLONTARIAT?

pozwala realizować potrzebę pomagania innym
wzmacnia poczucie własnej wartości
umożliwia nawiązanie interesujących znajomości, rozwijanie wiedzy i umiejętności
umożliwia wzbogacenie CV

  • JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

skontaktuj się telefonicznie: 83 344 70 31 lub napisz do nas maila na adres: piecza.zastepcza@mops-bialapodlaska.pl
wypełnij kwestionariusz i przekaż nam e-mailem lub osobiście na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, ul. marsz. J. Piłsudskiego 15, 21-500 Biała Podlaska