Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Moje miejsce w Unii Europejskiej”

Lubelski Kurator Oświaty zaprasza uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym „Moje miejsce w Unii Europejskiej”. Projekt realizowany jest w związku z jubileuszem 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. 

W ramach realizacji Projektu, uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych mają za zadanie przygotować indywidualnie lub zbiorowo prezentację multimedialną (max 3 minuty) związaną z tematem Projektu.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają przygotować filmik max 3 minutowy dotyczący tematu tegoż Projektu.

Termin nadsyłania prac mija 6 maja 2024 r. Prace należy przesyłać na adres email:  projekt@kuratorium.lublin.pl.

Uroczyste podsumowanie Projektu odbędzie się dnia 24 maja 2024 r., podczas którego zostaną nagrodzone najlepsze prace.

Regulamin Projektu widnieje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie

Pytania oraz uwagi dotyczące udziału w konkursie należy kierować do koordynatorów konkursu:

– st. wizytator Wioletta Czochór , tel. 81 53-85-258,
– wizytator Iwona Szymczyk, tel. 81 53-85-288.