Szkolenie pracowników szkoły z obsługi Defibrylatora AED

22 stycznia 2024 r. odbyło się szkolenie pracowników z obsługi Defibrylatora AED – urządzenia służącemu przeprowadzeniu defibrylacji u osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.