“Świadkowie życia. Stanisław Baj” – zaproszenie na wystawę

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przygotowało Program Edukacyjny Towarzyszący wystawie: „Świadkowie życia. Stanisław Baj”.

Jest możliwość przeprowadzenie lekcji na wystawie dla wszystkich grup wiekowych. Zajęcia dla grup zorganizowanych. (5zł/os)

„Widok aż po horyzont” – tajniki malowania pejzażu. Zajęcia dla grup zorganizowanych. (10zł/os)

Kontakt i zgłoszenia pod numerem telefonu 508 091 745 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.