Projekt koleżeński Uczniowie -> Uczniom na Brzeskiej

🟪 W ramach Projektu koleżeńskiego Uczniowie -> Uczniom na Brzeskiej 🟪

🟪 Uczniowie 2 klasy na kierunku Technik informatyk – ▪️Krzysztof Jędryszka i ▪️Michał Danielewicz przeprowadzili instruktaż w 1 klasie TBG (Technik grafiki i poligrafii cyfrowej) dotyczący bezpiecznych nośników pamięci i zasad bezpieczeństwa w sieci.

🟪 Spotkanie miało na celu kształtowanie świadomości uczniów w zakresie ochrony danych oraz unikaniu zagrożeń w Internecie.

👉Podczas instruktażu graficy mieli okazję dowiedzieć się, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy wyborze bezpiecznych nośników pamięci. Omówione zostały różne parametry, takie jak pojemność, prędkość transferu danych, a także opcje zabezpieczeń, takie jak szyfrowanie danych i funkcje antywirusowe. Uczniowie zostali także poinformowani o ryzykach związanych z korzystaniem z nieznanych pendrive’ów i sposobach zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych.

🟪 Ponadto, podczas instruktażu omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci, takie jak korzystanie z silnych haseł, unikanie klikania w podejrzane linki i załączniki w wiadomościach e-mail oraz regularne aktualizowanie oprogramowania. Uczniowie zostali poinstruowani, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia w sieci, jakie są metody ataku cybernetycznego i jak się przed nimi bronić.

🟪 Oprócz instruktażu, uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi osobistymi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Instruktorzy udzielali wyczerpujących odpowiedzi i udzielali praktycznych wskazówek, które uczniowie mogą zastosować w swoim codziennym korzystaniu z Internetu.

🟪 Instruktaż został przeprowadzony z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji, wzbogaconych o praktyczne przykłady. Zajęcia zostały przeprowadzone przez ▪️Krzysztofa (przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego) i ▪️Michała (radnego Młodzieżowa Rada Miasta Biała Podlaska) oraz nauczyciela ▪️panią Martę Bąkowską. Spotkanie przyciągnęło uwagę uczniów i cieszyło się dużym zainteresowaniem. 👏👏👏