„Poznaj polskie ślady w Europie” – dofinansowanie wycieczek

O środki na dofinansowanie wycieczek mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

Nabór wniosków rusza 26 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00 i jest prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  •     koszty przejazdu,
  •     bilety wstępu,
  •     usługa przewodnicka,
  •     zakwaterowanie,
  •     wyżywienie,
  •     ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Więcej informacji na stronie internetowej Poznaj polskie ślady w Europie