Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Blizny historii. Ślady II wojny światowej

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Blizny historii. Ślady II wojny światowej
Drodzy uczniowie,

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”.

Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości młodzieży wobec dramatycznych losów regionu i jego mieszkańców. Zadaniem uczestników jest uchwycenie zachowanych, w całości lub częściowo śladów II wojny światowej w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez poszukiwanie historycznych pozostałości pragniemy zachęcić młodzież do rozwijania wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Ocenie jury pod przewodnictwem profesjonalnego fotografa podlegać będzie walor artystyczny fotografii, jej związek z ideą konkursu oraz sporządzona pisemnie relacja opisująca uchwycony fakt, osobę, miejsce, budynek itp.

Wybrane prace, mające reprezentować placówkę w konkursie (do 3 zdjęć na placówkę), należy przesłać np. poprzez
https://wetransfer.com jako plik elektroniczny na adres:
konkurs_foto@muzeum1939.pl
do dnia 15 stycznia 2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród rzeczowych połączone z otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych nastąpi podczas uroczystego spotkania w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w terminie do 29 marca 2024 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje, regulamin i formularze znajdą Państwo na stronie:
https://muzeum1939.pl/konkurs-fotograficzny-dla-uczniow-szkol-ponadpodstawowych-blizny-historii-slady-ii-wojny-swiatowej-w/aktualnosci/6392.html
Regulamin konkursu
Powodzenia!