Nasi nowi radni w Młodzieżowej Radzie Miasta Biała Podlaska już po ślubowaniu

12 kwietnia 2023 roku podczas X Sesji Młodzieżowej Rady Miasto Biała Podlaska, Katarzyna Adamczyk z kl. 1A i Mateusz Boś z kl. 3TG otrzymali mandaty uprawniające ich do:

  • podejmowania działań mających na celu wspieranie aktywności młodych ludzi w działalności samorządowej,
  • podejmowania przez nich wszelkich działań związanych z Białą Podlaską,
  • kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego,
  • inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży.

Wraz z Czarkiem Kwitkiem z kl. 4 TBG będą wspólnie reprezentować szkołę podczas obecnej kadencji.