Konkurs “Moje miasto wczoraj i dziś”

Konkurs “Moje miasto wczoraj i dziś”

„Im dalej sięgasz wzrokiem w przeszłość, tym dalej możesz patrzeć w przyszłość”.

Stowarzyszenie „Pokolenia” w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie Koło Bialczan, Bialskopodlaski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Miejska Biblioteka Publiczna organizują konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą Moje miasto wczoraj i dziś.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.

Czas przeprowadzenia konkursu: luty, marzec 2024 r.

Finał:  20 lub 21 marca 2024 r.

Zakres:

Część historyczna: okres od roku 1900 do 2000.

Część współczesna: okres od roku 2000 do 2024.

Zakres tematyczny: edukacja, demografia, lotnicze tradycje Białej Podlaskiej.

Zespoły uczestników reprezentujących szkołę winny być zgłoszone do dnia 12 marca 2024 r. Zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Adres mail: regionalia@mbp.org.pl