Koniec roku szkolnego 2022/2023

Brzeska ma WAKACJE


Na ten dzień – zakończenia roku szkolnego – niezależnie od wyników w nauce, każdy uczeń czeka tak samo.
Uroczystość zakończenia roku tradycyjnie odbywała się na boisku szkolnym.

Po wprowadzeniu Sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej  uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn państwowy.
Dyrektor Ryszard Dołęga w przemówieniu podziękował za zaangażowanie w naukę, gratulował dobrych wyników i promocji do kolejnych klas. Podziękował również wszystkim za ogrom pracy, za trud i zaangażowanie, za wszystkie imprezy szkolne, za radość.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Beata Demianiuk – Kierownik Referatu Kultury i Sportu UM.
W imieniu Pana Michał Litwiniuka Prezydenta Miasto Biała Podlaska odczytała list skierowany do całej społeczności szkolnej.
Nie zabrakło także gratulacji i wyróżnień dla najlepszych i najaktywniejszych w naszej szkole.
Tradycyjnie wychowawcy klas wspólnie z Panem dyrektorem i Panią wicedyrektor wręczyli nagrody i listy gratulacyjne uczniom i ich rodzicom za bardzo dobre wyniki w nauce, za zaangażowanie w działania Samorządu Uczniowskiego oraz członkiniom Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej, które ukończyły szkołę.

Po wręczeniu wyróżnień uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie odebrali świadectwa z rąk wychowawców.
Radość z wakacji jest ogromna!
Wracamy 4 września 2023 r.
Bezpiecznych wakacji!