,,Każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość…” – autorskie spotkania z Grzegorzem Czerwickim.