IX Edycja Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych 2023/2024

„Dynastia Andegawenów i Jagiellonów”

Celem IX Edycji Bialskiej Ligi Historycznej jest rozwijanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa oraz jego historii.

Organizatorem Bialskiej Ligi Historycznej jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej.

Regulamin Bialskiej Ligi Historycznej:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII Szkół Podstawowych.

2. Tematem konkursu jest „Dynastia Andegawenów i Jagiellonów”. Materiał oparty jest na podręcznikach do klasy V – VI z wydawnictw: Nowa Era, WSiP, GWO.

3. Zakres materiału udostępniony jej na stronie Organizatora Ligii: zsz2.dl.pl

4. Zmagania i rywalizacja miedzy uczniami odbędzie się w formie pisemnej w 3 etapach:

I Etap 23.01.2024 (wtorek), godzina 16.00

II Etap 20.02.2024 (wtorek), godzina 16.00

III Etap 12.03.2024 (wtorek), godzina 16.00

Godziny etapów zostaną potwierdzone na adres szkoły i nauczyciela prowadzącego, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń, po 12 stycznia 2024 r.

5. Zgłoszenia szkół należy kierować na adres e-mail: ligahistoryczna.bp@wp.pl do dnia 12 stycznia 2024, podając ilość osób biorących udział w konkursie, adres i dane kontaktowe placówki, w tym adres szkolnej poczty elektronicznej oraz imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej osoby zgłaszającej.

6. Wszystkie etapy konkursu odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska.

7. Wyniki uczestników Ligii, będą publikowane przez Organizatora na 10 dzień, po każdym z etapów, na stronie zsz2.dl.pl

8. Po każdym etapie, 10 najlepszych uczestników otrzymuje punkty, które sumowane są do klasyfikacji generalnej.

9. Uczniowie biorący udział w Lidze Historycznej powinni przynieść zgodę rodziców na uczestnictwo w konkursie. W dniu konkursu zgody będą zbierane przez Organizatora (druk zgody przesyła Organizator na adres nauczyciela).

10. Po zakończeniu wszystkich etapów uczestnicy otrzymują dyplomy IX Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych, a osoby z najwyższymi wynikami, nagrody rzeczowe, na uroczystym Podsumowaniu IX Bialskiej Ligi Historycznej Szkół Podstawowych.

Kontakt bezpośredni do koordynatorów:

Ewa Piech tel. 665-876-220,

Marta Makarska-Makaruk tel. 510-113-975.

Regulamin IX Ligi Historycznej

Zakres materiału

Plakat