Ogólnopolska Olimpiada z Biologii pt. „Mam Was Dość!”

XII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Biologii pt. „Mam Was Dość !” – ZIEMIA  

ORGANIZATOR OLIMP SCHOOL z Łodzi
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkoły ponadpodstawowej

ZAKRES MATERIAŁU:
Uczeń:

 1. Wymienia królestwa organizmów żywych. Podaje przykłady gatunków należące do nich. Określa przynależność sinic do danego królestw i podaje cechy warunkujące taką klasyfikację.
 2. Przedstawia budowę i działanie synapsy w układzie nerwowym człowieka.
 3. Określa przyczyny i skutki eutrofizacji zbiorników wodnych, w szczególności Bałtyku.
 4. Określa lokalizację i wielkość Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci. Porównuje jej wielkość do wielkości Polski.
 5. Wyjaśnia pojęcie skali porostowej. Określa stopień zanieczyszczenia powietrza na podstawie występowania porostów o różnej plesze.
 6. Wyjaśnia mechanizm i etapy tworzenia nowotworu złośliwego.
 7. Wyjaśnia pojęcie „Fast fashion” oraz określa wpływ tego trendu na środowisko naturalne.
 8. Wyjaśnia pojęcie „mikroplastik”. Określa działania ekologiczne i ich konsekwencje mogące zmniejszyć jego ilości w środowisku.
 9. Przestawia obieg krwi w małym i dużym krwiobiegu u człowieka.
 10. Omawia fizjologię rozmnażania ryb. Definiuje pojęcia: ikra, tarło.
 11. Określa ekologiczne i społeczne wady i zalety stosowania biopaliw. Wyjaśnia pojęcie biopaliwo. Podaje przykłady surowców dla biopaliw.
 12. Zna zasady recyklingu różnych odpadów, w tym elektrośmieci.
 13. Wymienia cele społeczne i ekologiczne zbierania nakrętek.
 14. Zna budowę ucha. Wyjaśnia mechanizm słyszenia. Określa wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
 15. Odczytuje schematy i tabele. Przekształca informacje.  

Zgłoszenia chętnych uczniów do dnia 13.10.2023 r. (piątek) do nauczyciela biologii Pani Anny Jeleń (sala 215).

Termin olimpiady 14.11.2023r. (wtorek)