21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

W ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, odbyły się zajęcia zachęcające uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy o języku polskim. Uczniowie klas: 1 C, 1 S, 2 B, 1 TE oraz 3 TS zapoznali się z historią obchodów Dnia Języka Ojczystego, wykonali także szereg trudnych zadań związanych z frazeologią, językoznawstwem, fonetyką, fleksją, słowotwórstwem i składnią. W celu uatrakcyjnienia lekcji, młodzież mogła wyszukiwać niezbędne informacje za pomocą multimediów. Inicjatorką zajęć była pani Małgorzata Suszczyńska.

Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 r., a obchodzimy go od 2000 r. Jego celem jest ochrona języków ojczystych oraz dbanie o języki zagrożone i ginące.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o różnorodności językowej na świecie, a jednocześnie podkreśla wartość języka w rozwoju dziedzictwa kulturowego. Dbając o język ojczysty i chroniąc go, dbamy o własną tożsamość narodową.

Instytucje podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki realizują szereg działań ukierunkowanych na promowanie języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą. Przykładowo, zadania powołanego pod koniec 2022 r. Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego obejmują m.in.:

• wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako języka ojczystego oraz promowania języka polskiego jako języka ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą,

• wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Polsce, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki, • wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego,

• upowszechnianie języka polskiego jako języka obcego.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

W 2012 roku w Polsce wystartowała kampania społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego. Ma ona na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

21 lutego 2013 ruszyła nowa kampania społeczna: Język polski jest ą-ę. Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter. Akcję wspierają m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek Bryndal, a patronuje jej nadal Rada Języka Polskiego.