W 2024 roku nasza szkoła uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na:

– zakup książek (zwłaszcza książek interaktywnych przeznaczonych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nowości wydawniczych)

– uzupełnienie zbioru lektur o pozycje zawarte w obowiązującym kanonie lektur oraz lektury nieobowiązkowe

zakup czytników e-booków oraz tabletów

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki (mebli bibliotecznych i elementów oświetlenia)

– realizację działań promujących czytelnictwo.

Czas trwania projektu: maj-październik 2024 rok.

Wartość projektu: 15 000 zł

Dotacja została pozyskana dzięki wsparciu prezydenta Miasta Biała Podlaska pana Michała Litwiniuka oraz Wydziałowi Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska.